АБІТУРІЄНТУ

          

«Якщо хочеш бути багатим,
потрібно бути фінансово грамотним»

Роберт Кійосакі

Фінансист – це одна з професій, що з’явилася багато століть тому, і абсолютно не втратила актуальності в сучасному світі.

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» надає можливості отримання загальних і спеціальних компетентностей у сфері фінансів, банківської справи та страхування, які відповідають викликам часу та запитам сучасних роботодавців щодо якості підготовки фінансистів нової формації.

Кафедра фінансів та  банківської справи ПУЕТ здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»:

Гарант освітньої програми: Гасій Олена Володимирівна, к.е.н., доцент.

Гарант освітньої програми: Яріш Олена Валентинівна, к.е.н., доцент.

Гарант освітньої програми: Прасолова Світлана Павлівна, к.е.н., доцент.

Гарант освітньої програми: Педченко Наталія Сергіївна, д.е.н., професор кафедри фінансів та банківської справи.

Навчання за спеціальністю  «Фінанси, банківська справа та страхування» дозволить майбутнім фінансистам оволодіти практичними прийомами і методами управління особистими, корпоративними  та публічними фінансами, ознайомить з основами цифрових фінансів та сучасними інформаційними технологіями, методами фінансової аналітики та  оцінки вартості бізнесу, особливостями функціонування і регулювання банківської системи та небанківських фінансових установ тощо, а також комунікативними, лідерськими, командними та іншими соціально-психологічними навичками, необхідними для побудови успішної професійної кар’єри у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

Практична підготовка за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» здійснюється після закінчення першого курсу. Студенти мають можливість проходити практику в державних установах, страхових компаніях, підприємствах реального сектору економіки та банківській сфері.