Наші досягнення

          

РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ «СВІТ ФІНАНСІВ»

У травні 2020 року до дня кафедри фінансів та банківської справи ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» проведено конкурс «Світ фінансів», метою якогоє сприяння розвитку особистості через використання сучасних технологій навчання та  надання можливості для перевірки власного фінансового IQ дистанційно.

Результати проведеного тестування показали достатню обізнаність студентів у сфері фінансів. Високе фінансове IQ виявлено у Єфремової Аліни, Карачковської Поліни, Руденко Андрія, Гнатюк Анастасії, Дудки Богдана, Гапон Тетяни та Курмишевої Анни.

У надісланих для участі у конкурсі есе студенти демонструють креативні варіанти заощаджень та заробітку в умовах сьогодення.

За результатами двох етапів конкурсу переможцями визнано:


І місце – Карачковська Поліна, студентка гр. ФКб – 31;


ІІІ місце – Гнатюк Анастасія, студентка гр. ФКб -11і.


ІІ місце – Руденко Андрій, студент гр. ФКм -51;

          

УЧАСТЬ У НАУКОВО-СТУДЕНТСЬКІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ ПУЕТ-2020

Традиційним для ПУЕТ є проведення наприкінці весни наукової студентської конференції, що вже набула статусу міжнародної. У 2020 році вона відбулася  в дистанційному форматі, хоча для університету, який постійно проводить наукові конференції із застосуванням онлайн-платформи – це звичайна справа. Не дивлячись на карантинні обмеження, студенти спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» були досить активні і подали понад 30 наукових тез.

На пленарному засіданні з доповіддю «Зарубіжний досвід удосконалення пенсійного забезпечення на основі сучасних систем страхування» виступила студентка групи ФК-31 Карачковська Поліна (науковий керівник к.е.н., доц. Прасолова С. П.)

          

ПЕРЕМОГА У ПЕРШОМУ ЕТАПІ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ РОБІТ ЗАВТРА.UA

Студент-магістр V курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Руденко Андрій з конкурсною роботою «Poltava Smart City як інструмент інноваційного розвитку м. Полтава» здобув перемогу у першому етапі Всеукраїнського конкурсу студентських робіт Завтра.UA серед провідних ЗВО України й набрав 20 балів з 20 можливих.

          

ВІД СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ – ДО САМОВРЯДУВАННЯ ГРОМАД

На запрошення Полтавської обласної ради у щорічному конкурсі студентських наукових робіт «Від студентського самоврядування – до самоврядування громад» у 2019 році взяли участь студенти спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»:

Квітка Богдана, студентка гр. ФКб-31 з дослідженням на тему «Комплексна оцінка фінансової спроможності місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації», (науковий керівник доцент кафедри фінансів та банківської справи Тимошенко Оксана Валеріївна).

За результатами захисту студентських наукових робіт 11 листопада 2019 року переможцем конкурсу та володарем ІІІ премії стала Мельник Анастасія.

          

ЧЕРГОВА ПЕРЕМОГА НА НАУКОВІЙ НИВІ

Наукові роботи  наших студентівбули високо оцінена журі конкурсу. За перемогу в номінації «Використання методів економіко-математичного моделювання до оцінки рівня фінансової безпеки підприємств реального сектору економіки» Бєлова Дар’я та Лупир Марина нагороджені грамотами.

          

УЧАСТЬ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

21 травня 2019 року на базі ВНЗ «Полтавський університет економіки і торгівлі» відбулася шістнадцята науково-практична конференція студентів закладів вищої освіти споживчої кооперації України «Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства». Захід вирізнився масштабністю, оскільки в ньому прийняли участь студенти закладів вищої освіти Укркоопспілки більш ніж десятьох областей України.

Не залишилися осторонь і студенти спеціальності Фінанси, банківська справа і страхування. У роботі конференції взяла участь магістр  І-ого року навчання Бугаєвська Анна, яка представила для обговорення результати власних наукових досліджень за темою «Сучасні напрями розвитку споживчої кооперації в контексті євро інтеграційних процесів» (науковий керівник заступник завідувача кафедри Яріш О. В., доцент, к. е. н.). Виступ Анни викликав зацікавленість та позитивну оцінку аудиторії.

          

НАША ГОРДІСТЬ

Студенти спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» у квітні 2019 року достойно представили університет на ІІ етапі Всеукраїнських студентських олімпіад.

Почесне 3 місце з дисципліни «Фінансова безпека» (Університеті банківської справи, м. Черкаси) посіла студентка групи ФКм-51 Бєлова Дар’я, сертифікат учасника отримав студент групи ФКм-51 Зірка Владислав.

4 місце з дисципліни «Фінансовий менеджмент» (Луцький національний технічний університет) поділили студентки групи ФКм-51 Бєлова Дар’я і Бугаєвська Анна.

Членом журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фінансовий менеджмент» (Луцький національний технічний університет) у цьому році була зав. кафедрою д.е.н., проф. Карцева В. В.

за участь у ІІ етапі Всеукраїнсько студентської олімпіади зі спеціальності «Податкова система України» (Тернопільський національний економічний університет) сертифікати учасників отримали студентки групи Ф-21 Карачковська Поліна та Корнейчук Наталія, а зі спеціальності «Фінанси» (Державний вищий навчальний заклад Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, м. Дніпро») Квітка Богдана та Нечипоренко Оксана.

          

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР
«ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Немає коштів держави і влади,
є кошти людей і власне громад!
М. Тетчер

Під таким гаслом кафедрою фінансів та банківської справи ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 11 квітня 2019 року було проведено науково-практичний семінар на тему «Фінансове забезпечення розвитку об’єднаних територіальних громад».

Науково-практичний семінар проводився за участі науковців та практиків сфери місцевого самоврядування, зокрема радника з юридичних питань Полтавського Центру розвитку місцевого самоврядування, д.ю.н., проф. Божко В. М., директора Інституту розвитку територіальних громад Полтавщини Дудки І. А., начальника бюджетного відділу фінансового управління виконавчого комітету Лубенської міської ради Животкової Н. М., заступника голови Скороходівської ОТГ Литвинова Є. О., виконавчого директора Полтавської обласної асоціації органів місцевого самоврядування Микійчука В. П., регіонального консультанта Асоціації міст України  Саідової А. С., заступника начальника відділу виконавчого апарату Полтавської обласної ради Смотрицької Л. О.

На семінарі обговорювалися актуальні питання щодо реформи місцевого самоврядування, можливих преференцій територіальних громад у випадку їх об’єднання, прямих міжбюджетних відносин об’єднаних територіальних громад з Державним бюджетом, а також розглядалися перспективи реалізації прихованого потенціалу бюджетів громад.

          

РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ПУЕТ У СФЕРІ ФІНАНСІВ У 2018-2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Традиційно наприкінці весни у нашому університеті підбиваються підсумки наукової діяльності студентів. Цього року Міжнародна наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2018 рік проводилася 26-27 березня 2019 р. Відповідно до програми конференції на секцію «Актуальні проблеми управління фінансами соціально-економічних систем» було заявлено та подано 50 доповідей.

ПЕРЕМОЖЦЯМИ ВИЗНАНО:

1 місце
студентка групи ФК-21 Квітка Богдана
Тема доповіді: Справедливість чи дискримінація справляння транспортного податку в Україні
Науковий керівник: Тимошенко О. В., к.е.н., доцент кафедри фінансів та банківської справи;

2 місце 
студентка групи Ф-41 Чмирь Валерія
Тема доповіді: Особливості страхування життя в Україні
Науковий керівник: Карцева В. В., д.е.н., зав. кафедри фінансів та банківської справи
студентка групи ФК-21 Нечипоренко Оксана
Тема доповіді: Плюси та мінуси розмитнення транспортних засобів
Науковий керівник: Тимошенко О. В., к.е.н., доцент кафедри фінансів та банківської справи

3 місце 
студентка групи Ф-41 Шкуренко Юлія
Тема доповіді: Проблеми та перспективи фінансової децентралізації в Україні
Науковий керівник: Чижевська М. Б., к.е.н., доц., доцент кафедри фінансів та банківської справи
студент групи МЕангл-41 BenjaminAdu
Тема доповіді: Вank functions
Науковий керівник: Яріш О. В., к.е.н., доц., доцент кафедри фінансів та банківської справи

За цікаві доповіді та активну роботу подяками нагороджені: студентка групи МЕН-11і Хала Марія, студент групи МЕН-21 Гігашвілі Едуард студент групи МЕ англ-41 Joshua Thomison, студентка групи ФКм-51 Харламова Каріна студент групи ФК-11 Семеренко Максим, студентка групи ФК-11 Різник Ілона

          

19-20 квітня 2017 року відбулася XL Ювілейна наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робі студентів за 2016 рік.
Наші студенти   прийняли активну участь у роботі секції кафедри фінансів та банківської справи «Актуальні проблеми управління фінансами соціально-економічних систем».

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ:

1 місце - студентка групи Ф-41 Малашина Вікторія Володимирівна
Тема доповіді: Сучасні інфляційні процеси в Україні: причини та наслідки
Науковий керівник: Вовченко О.С. асистент

2 місце - студентка групи Ф-31 Трищіло Леся Вікторівна
Тема доповіді: Сучасний стан та перспективи розвитку банківського кредитування в Україні
Науковий керівник: Гасій О.В., к.е.н.,ст.викладач

3 місце - студент групи МО-21 Гусинській Андрій Іванович
Тема доповіді: Сучасний стан та перспективи розвитку фінансового ринку України
Науковий керівник: Горбунова О.А., асистент

          

6-7 квітня 2017 року в Луцькому національному технічному університеті відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фінансовий менеджмент». Вітаємо студентів групи Ф-51м ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» за перемогу у номінації «За глибокий аналітичний підхід до розв’язання практичного завдання» Орлеан Богдана Едуардовича та Бутенко Ліану Сергіївну.

Колектив кафедри фінансів та банківської справи бажає подальших успіхів !!!!

          

5-7 квітня у Придніпровській державній академії будівництва та архітектури відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фінанси». Студентка групи Ф-41 Малашина Вікторія Володимирівна та студентка групи Ф-42і Кирман Ольга Ігорівна увійшли до десятки найкращих знавців дисципліни «Фінанси». 5 місце посіла Кирман О.І., Малашина В.В. -  6 місце.

Вітаємо переможців та бажаємо подальших успіхів!!!!

          

19-20 квітня 2016 року відбулася XXXIХ наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робі студентів за 2015 рік.

Студенти напряму підготовки/спеціальності «Фінанси і кредит»  прийняли активну участь у роботі секції кафедри фінансів та банківської справи «Актуальні проблеми управління фінансами соціально-економічних систем».

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ:

1 місце- студентка групи Ф-52 Бабак Владислава В’ячеславівна
Тема доповіді: Механізм формування бюджетних ресурсів за рахунок непрямих податків
Науковий керівник: Єгоричева С.Б., зав. кафедри фінансів, д.е.н., проф.

2 місце - студентка групи Ф-51 Кошман Ірина Володимирівна
Тема доповіді: Інноваційні послуги фінансових посередників
Науковий керівник:  Гудзь Т.П., к.е.н., доц.

3 місце - студентка групи БС-21 Любченко Наталія Валеріївна
Тема доповіді: Роль фінансової грамотності у забезпеченні добробуту людини
Науковий керівник:  Єгоричева С.Б., зав. кафедри фінансів, д.е.н., проф.

          

13-15 квітня 2016 року в Університеті Державної фіскальної служби України м. Ірпінь відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Інвестування».  По результатах олімпіади студент групи Ф-51 Пилипенко Ігор Володимирович нагороджений грамотою за найкраще виконання творчого завдання. Вітаємо та бажаємо подальших успіхів!!!

          

7-8 квітня 2016 року в Університеті Державної фіскальної служби України  м. Ірпінь відбувся II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Податкова система України». По результатах олімпіади студент групи Ф-51 Пилипенко Ігор Володимирович нагороджений грамотою за прогресивні пропозиції напрямів реформування податкової системи України. Вітаємо та бажаємо подальших успіхів!!!

          

31.03- 01.04 2016 року в Луцькому національному технічному університеті відбулася Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни «Фінансовий менеджмент». Студенти групи Ф-51 Соляник Катерина Петрівна та Каплата Оксана Павлівна вийшли в десятку найкращих студентів України. Бажаємо нашим студентам подальших успіхів !!!

          

Завершилася Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни «Страхова справа»

Протягом 9-10 квітня у Житомирському державному технологічному університеті відбувся ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Страхова справа», завданням якої було сприяння розвитку страхової культури серед населення та просування страхової справи в державі. Для проведення студентської олімпіади в Житомирі були залучені в якості спонсорів СТ «Гарантія» та ПрАТ «СК «Провідна».

Серед 59 учасників із 30 навчальних закладів - студенти-магістри ПУЕТ спеціальності «Фінанси і кредит» Горденко Наталія і Смішко Ірина, які зайняли 10 та 18 місце і отримали сертифікати.

Вітаємо дівчат та бажаємо подальших успіхів у навчанні!

          

27 березня 2015 р. у Національному університеті Державної податкової служби України відбувся  ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Інвестування», в якому взяли участь 44 студенти – найкращі знавці інвестування з 25 ВНЗ різних областей України, в тому числі студент нашого вузу – магістр  спеціальності «Фінанси і кредит» Комлач Руслан. Під час ІІ туру було оцінено рівень теоретичної, практичної підготовки студентів і творчий підхід при вирішенні завдань.

За результатами олімпіади Комлач Руслан зайняв 11 місце та отримав диплом  «за найкращі теоретичні знання у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Інвестування»». Вітаємо, Руслане, і бажаємо подальших успіхів!!

          

19-21 березня 2014 р. у Національному університеті державної податкової служби України (м. Ірпінь) відбулася конференція переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Фінанси, грошовий обіг і кредит». Загалом, на конкурс було надіслано 209 робіт із 38 вищих навчальних закладів шістнадцятьох областей України. З них галузевою комісією були відібрані 40 робіт як кращі, а їх авторів запросили до участі у підсумковій конференції ІІ туру конкурсу.

Наш університет представив студент п’ятого курсу спеціальності «Фінанси і кредит» Заворотній Святослав з доповіддю по науковій роботі на тему «Бюджетний федералізм у фінансовій системі держави: моделі та принципи», виконаній під керівництвом д.е.н., професора Чернявської О.В. Робота була присвячена дослідженню актуальної насьогодні проблеми децентралізації управління місцевими фінансами, що викликало зацікавленість у присутніх на конференції.

За результатами оцінювання робіт і виступів студентів галузевою комісією, в якій працювали 24 висококваліфіковані науковці у галузі фінансів з провідних економічних ВНЗ України, Заворотній Святослав увійшов до 8 найкращих (6 місце у загальному рейтингу) студентів-конкурсантів та нагороджений дипломом першого ступеня та кубком переможця ІІ туру Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт зі спеціальності «Фінанси, грошовий обіг і кредит».

Бажаємо нашому випускнику подальших творчих та професійних успіхів!

          

19-20 листопада у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського відбувся Всеукраїнський конкурс дипломних робіт зі спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит».

За результатами конкурсу студенти-фінансисти отримали призові місця:

Дипломом І ступеня була нагороджена Кожуленко Юлія Ігорівна за роботу на тему «Діагностика фінансового стану підприємств різних форм власності на основі порівняльного аналізу», освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» (науковий керівник – проф., д.е.н. Скляр Г.П.);

Проф., д.е.н. Скляр Георгій Павлович був нагороджений Подякою за керівництво дипломною роботою, яка отримала дипломом І ступеня.

Дипломом ІІ ступеня була нагороджена Микитенко Аліна Володимирівна за роботу на тему «Платоспроможність підприємства: оцінка та перспективи підвищення», освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» (науковий керівник – доц., к.е.н. Буцька О.Ю.);

Доцент, к.е.н. кафедри фінансів Буцька Ольга Юріївна була нагороджена Подякою за керівництво дипломною роботою, яка отримала дипломом ІІ ступеня.

Козеренко Анастасія Олександрівна за роботуна тему «Експрес-діагностика фінансового стану підприємств як інструмент раннього антикризового реагування», освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» (науковий керівник – доц., к.е.н. Яріш О. В.), отримала грамоту за перемогу у номінації „Найвища практична значущість»  

Бажаємо переможцям натхнення та нових звершень!

          

Колектив кафедри вітає завідувача кафедри фінансів, доктора економічних наук Єгоричеву Світлану Борисівну з отриманням почесної грамоти Голови обласної державної адміністрації  з нагоди дня працівників освіти. Бажаємо подальших успіхів.

          

У вересні 2013 року у видавництві «Центр учбової літератури» вийшов з друку навчальний посібник «Організація фінансового моніторингу в банках», автором якого є завідувач кафедри фінансів, доктор економічних наук Єгоричева С. Б.

У навчальному посібнику розкрито сутність та значення фінансового моніторингу як системи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Проаналізовано організацію його прове-дення у вітчизняній банківській системі. Розглянуто діяльність міжнародних організацій у сфері запобігання відмиванню кримінальних доходів. Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, банківських працівників.

          

У вересні 2013 року видавництвом ВНЗ «ПУЕТ» надруковано  монографію доцента кафедри фінансів Карцевої Вікторії Володимирівни «Фінансовий контролінгу підприємств і організацій споживчої кооперації».

У монографії узагальнено результати дослідження теоретико-методологічних засад фінансового контролінгу, обґрунтовано науково-методичні та практичні рекомендації щодо впровадження фінансового контролінгу в діяльність підприємств і організацій споживчої кооперації України.
Монографія призначена для викладачів, аспірантів, магістрів, керівників та працівників  фінансово-економічних та контролінгових служб підприємств будь-якої форми власності.

          

Вітаємо студентів напряму підготовки/спеціальності „Фінанси і кредит” Заворотнього С.І. (науковий керівник д.філол.н., проф. Бобух Н.М.) та Козеренко А.О. (науковий керівник к.е.н., доц. Яріш О.В.),  які здобули перемогу у щорічному конкурсі серед студентів провідних вищих навчальних закладів (ВНЗ) України, що проводився  Всеукраїнською благодійною організацією «Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива» в рамках реалізації благодійної програми: «Стипендіальна програма «Завтра.UA» 2012-2013 н.р.»»

          

У червні 2013 року у ТОВ «Кондор-Видавництво» вийшов з друку навчальний посібник з дисципліни «Фінанси малого бізнесу», авторами якого є доценти кафедри фінансів Фастовець Антоніна Автономівна та Фисун Ірина Владіславівна.

У навчальному посібнику визначені особливості фінансів малого бізнесу, розкритий механізм їх державної підтримки та оподаткування. Значна увага приділена питанням оцінки вартості бізнесу, бізнес-планування, фінансового забезпечення, інвестування, управління підприємницькими ризиками й страхування в сфері малого бізнесу. Теоретичні викладки вдало поєднуються з практичним матеріалом, який дозволяє більш глибоко опанувати зміст навчальної дисципліни.

Посібник може бути корисним широкому колу читачів – студентам і викладачам економічних спеціальностей, а також науковцям і практикам, що цікавляться проблемами малого бізнесу.

          

18-20 березня в у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Інвестування».

Студентки 4 курсу спеціальності «Фінанси і кредит» Полтавського університету економіки і торгівлі  Янчевська Аліна Янівна (група Ф-41) та Каплата Вікторія Павлівна (група Ф-42) отримали сертифікат та подяку за участь в олімпіаді.

          

14-15 березня в Луцькому національному технічному університеті відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фінансовий менеджмент».

У номінації «За високий рівень теоретичної підготовки» були нагороджені грамотами студентки 5 курсу спеціальності «Фінанси і кредит» Полтавського університету економіки і торгівлі Товмашенко Наталія Олександрівна (група Ф-51) та Повстин Альона Олександрівна (група Ф-55).

За плідну роботу в журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фінансовий менеджмент» доц. кафедри фінансів Фастовець Антонина Автономівна отримала подяку.

          

20-21 листопада 2012 р. у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського відбувся щорічний Всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів.

На конкурсі Полтавський університет економіки і торгівлі представляли дипломні роботи студентів 5 курсу спеціальності «Фінанси і кредит».

За результатами конкурсу студенти-фінансисти отримали призові місця:

Дипломом І ступеня була нагороджена Будулуц Яна Вікторівна за роботу на тему «Комплексна оцінка фінансового стану підприємства та шляхи його стабілізації», освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» (науковий керівник – проф., д.е.н. Рогоза М. Є.);

Дипломом ІІ ступеня була нагороджена Булах Ірина Іванівна за роботу на тему «Управління фінансовими ризиками торгівельного підприємства», освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» (науковий керівник – доц., к.е.н. Губачов В. П.);

Дипломом ІІІ ступеня був нагороджений Бровко Олександр Володимирович за роботу на тему «Управління фінансовими результатами  підприємства», освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» (науковий керівник – проф., д.е.н. Міщенко С. Г.);

Орленко Юлія Миколаївна за роботу на тему «Фінансовий контролінг як засіб ефективного управління підприємством», освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» (науковий керівник – доц., к.е.н. Буцька О. Ю.), отримала грамоту за перемогу у номінації „Найкраще висвітлення актуальних проблем розвитку фінансів”

Бажаємо переможцям натхнення та нових звершень!

          

В період з 17 вересня по 25 жовтня 2012 року проведено загальноуніверситетський конкурс магістерських і дипломних робіт (проектів) студентів-випускників 2012 року  

За результатами конкурсу визнані переможцями студенти спеціальності „Фінанси і кредит”:

Дипломом І ступеню  нагороджено дипломну роботу студентки спеціальності 7.03050801 „Фінанси і кредит” Будулуц Я. В. – «Комплексна оцінка фінансового стану підприємства та шляхи його стабілізації» (Науковий керівник – д.е.н., проф. Рогоза М. Є.).

Дипломом II ступеню нагороджено дипломну роботу студентки спеціальності 8.03050801 „Фінанси і кредит” Будкової Т. О. – «Фінансова безпека підприємств хлібопекарської галузі та умови її забезпечення» (Науковий керівник – к.е.н., доц. Фастовець А. А.).

Дипломні роботи Будулуц Я. В.  та Будкової Т. О.  рекомендовані до участі у Всеукраїнському конкурсі дипломних і магістерських робіт (проектів) випускників вищих навчальних закладів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України:

Оголошено подяку за якісну підготовку дипломних робіт (проектів) студентам – випускникам 2012 року:

Оголошено подяку із занесенням в особову справу доц. Фастовець А.А. за якісне керівництво дипломною роботою студентки Будкової Т.О.

ВІТАЄМО СТУДЕНТІВ ТА ЇХ КЕРІВНИКІВ!!!

          

В нашей жизни мы все чаще сталкиваемся с такими понятиями, как личный адвокат, стоматолог, парикмахер, водитель и т.д. А вы слышали, чтобы кто-нибудь из ваших знакомых пользовался услугами личного финансового консультанта? О важности и нужности профессии финансового консультанта рассказывает коммерческий директор страховой компании «Fidem Life» Климченко Елена (выпускница специальности «Финансы и кредит» ВУЗ «Полтавский университет экономики и торговли  2012 года)

«Мы почему-то привыкли тщательно планировать до мелочей, например, свой отпуск. Причем мы четко знаем дату начала и окончания отдыха, сумму, которую мы готовы потратить…Почему же нам и в голову не приходит тщательно спланировать собственные финансы? Пользуясь услугами наших врачей, юристов, косметологов, парикмахеров, мы платим им за их работу. Почему же мы не научились платить себе за свою работу??? А вы вообще когда-нибудь задумывались о том, что себе тоже нужно платить? Мы так привыкли, что когда у нас возникают проблемы со здоровьем – мы идем к врачу. Когда необходима юридическая помощь или совет – ищем хорошего юриста. Когда нужно построить дом – обращаемся к услугам профессионального архитектора, квалифицированных строителей.  И в любой момент времени нам нужны деньги, деньги, деньги … Почему же так получается, что когда речь идет о вложении собственных денег, об эффективном распоряжении своими финансами, от чего, в конечном счете, зависит наше будущее – включая здоровье, возможность иметь хорошего врача, юриста или построить свой дом, – то здесь мы зачастую обращаемся не к финансовому консультанту, а полагаемся на советы друзей и знакомых? Например, только обратившись к финансовому консультанту нашей компании, вы узнаете о реальных преимуществах страхования жизни, а его нужности и необходимости. Ведь только лайфовое страхование позволяет не только сохранить и преумножить деньги, но и получить финансовую защиту будущего. На мой взгляд, профессия финансового консультанта очень нужна и очень скоро станет такой же популярной и востребованной как на Западе. Услугами личных финансовых консультантов уже давно пользуются во всех развитых странах мира. Это нормально, когда человек, прежде чем распорядиться своими денежными сбережениями, обращается к услугам личного финансового консультанта. Именно поэтому, наша компания уделяет огромное внимание постоянному развитию и повышению уровня профессионализма финансовых консультантов, ведь именно от них зависят очень важные решения, которые принимают наши клиенты. Приобретая полис страхования жизни, вы обеспечиваете себе уверенность в завтрашнем дне. Наши финансовые консультанты помогут в выборе именно той лайфовой программы, которая будет полностью отвечать вашим потребностям. Я уверена, что принимать решение о приобретении лайфового полиса, стоит очень взвешенно и обдуманно. И призвание финансового консультанта – помочь в этом нелегком процессе. В более же широком смысле эта профессия предполагает помощь людям в управлении своими деньгами. А, на мой взгляд, порой это не менее важно, чем, например, вовремя оказать первую медицинскую помощь. Ведь именно от того, насколько грамотно человек умеет распорядиться своими деньгами, зависит не только его будущее, но и благосостояние, и безопасность его семьи. А что может быть важнее, чем ощущать, что твоя профессия по-настоящему нужна людям. Кроме того, не стоит забывать еще об одном преимуществе, которое дает человеку эта профессия – полную свободу и возможность распоряжаться собственным временем. Ведь свою деятельность финансовый эксперт планирует самостоятельно. Кроме того, консультированием можно заниматься как профессионально, так и совмещая его с любым другим видом деятельности, что позволяет получать дополнительный доход».

 

Климченко Елена Игоревна – коммерческий директор Страховой компании «Fidem Life». Моя карьера началась с должности страхового агента. Работая в компании, я начала понимать, что помимо высокого дохода, получаемого от своей деятельности, я занимаюсь нужным делом. Ведь практически все люди в Украине не задумываются над тем, что без накопления средств на будущее в нашей стране жить нельзя.

Я поняла, что накопительное страхования жизни просто необходимо людям. Накопить средства на пенсию, на образование ребёнка и гарантировать финансовую поддержку на медицинское обслуживание – главные задачи страховых компаний. Я начала задумываться  над тем, где получить достойное образование и глубокие знания  в области финансов и страхования. Это мне было необходимо для того, чтобы не просто зарабатывать деньги, но понимать структуру, развитие, гарантии и надёжность страхового дела в Украине. И я выбрала Полтавский Университет Экономики и Торговли. Приобретая знания в этом ВУЗе, я начала более уверенно доносить наши программы людям, опираясь уже не на саму идею страхования и эмоции, а на чёткие факты, законы и необходимые законодательные документы. Так же, благодаря полученным знаниям, у меня начали появляться всё новые и новые предложения. Уже через два года учёбы мои работодатели предложили занять должность коммерческого директора в филиалах Полтавской и Сумской областей с достойной заработной платой. И уже четыре года мои филиалы занимают лидирующие позиции по продажам страховых программ.

Желаю университету, всем преподавателям и будущим выпускникам развития, процветания и достижения поставленных целей и самых высоких вершин. 

Огромное спасибо преподавателям кафедры финансов.

          

22-23 листопада 2011 року підведено підсумки Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт зі спеціальності «Фінанси і кредит».

Підтвердженням високої якості підготовки фахівців кафедрою фінансів є отримання нашими студентами дипломів І-ІІІ ступеню та перемог в номінаціях.

Дипломом 1-го ступеня серед дипломних робіт спеціалістів була нагороджена студентка п’ятого курсу Новохатня А.О., керівником якої був к.е.н., доцент кафедри фінансів ПУЕТ Губачов В.П.

Дипломом 3-го ступеня серед магістерських робіт була нагороджена Горбунова О.А. (науковий керівник - д.е.н., зав. кафедри фінансів, проф. Чернявська О.В.)

Грамотою за перемогу в номінації «Оригінальність застосованих методів дослідження» була нагороджена Жук Ю.О. (керівник—к.е.н., доцент кафедри фінансів ПУЕТ Губачов В.П.), а перемогу в номінації «Високий рівень наукової новизни» отримав Трегуб В.О. (науковий керівник—к.е.н., доцент кафедри фінансів Єгоричева С.Б.)

Висловлюємо вітання нашим переможцям і бажаємо подальших успіхів!

          

Колектив кафедри фінансів щиро вітає завідувачку кафедри професора, к.е.н. Чернявську Олену Валеріївну з присудженням звання лауреата щорічної премії Президента України для молодих вчених за видатні досягнення в галузі науки.

І бажає успіхів та творчої наснаги у подальшій науковій діяльності!

          

Вітаємо випускницю спеціальності „Фінанси” освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” Краус Катерину Миколаївну магістерська робота „Стратегія фінансової стабілізації підприємства” (науковий керівник – доцент, к.е.н. Карцева В.В.) якої отримала визнання на національному рівні та здобула призове місце на Всеукраїнському конкурсі дипломних та магістерських робіт!

          

НОВІ ВИДАННЯ

У видавництві „Центр учбової літератури” виданий навчальний посібник „Страхування”.

Автори – доц, к.е.н. Фисун Ірина Володимирівна, старший викладач Ярова Галина Миколаївна

У навчальному посібнику викладені основні категорії, методи та механізми функціонування страхової галузі в Україні. Значна увага приділена специфічній страховій термінології, питанням самопідготовки, вирішенню тестів та практичних завдань. Тематичний план дисципліни поділено на два модулі, що дає змогу вивчити курс у логічній послідовності й систематично перевіряти отримані знання. структура посібника допоможе майбутнім фахівцям у галузі фінансів засвоїти теоретичний матеріал, здобути практичні навички й орієнтуватися в питаннях організації та функціонування страхового  бізнесу в Україні.

Посібник може бути корисним широкому колу читачів – студентам і викладачам економічних спеціальностей, а також науковцям та практикам сфери фінансів.

          

НОВІ ВИДАННЯ

У видавництві „Зовнішньої торгівлі” виданий навчальний посібник „Фінанси підприємств споживчої кооперації”.

Автор – проф., к.е.н. Фастовець Антоніна Автономівна

У навчальному посібнику розкриваються внутрішньосистемні особливості сучасної системи управління фінансами в різних структурних підрозділах споживчої кооперації України. Значна увага приділяється висвітленню проблем реформування кооперативної власності в умовах ринкової трансформації національної економіки; організації фінансової роботи в системі Укоопспілки; залучення й ефективного використання власного і позикового капіталу; фінансового управління основним і оборотним капіталом, удосконалення фінансового планування. Містить робочий зошит для вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою навчання.

Для студентів, аспірантів, науковців, практиків сфери фінансів.

          

14-16 квітня у Белгородському університеті споживчої кооперації відбулася Міжнародна научно-практична конференція професорсько-викладацького складу і аспірантів Белгородському університеті споживчої кооперації. Тема конференції „Теорія і практиика інноваційного розвитку кооперативної освіти та науки”.

Доц., к.е.н. кафедри фінансів Журавльова Юлія Юріївна взяла участь у конференції й отримала лист подяки.

          

24-25 листопада 2009 року на базі Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського відбувся Всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів спеціальності „Фінанси” освітньо-кваліфікаційних рівнів „магістр” і „спеціаліст”.

За результатами конкурсу призові місця зайняли випускові роботи студентів спеціальності „Фінанси” Полтавського університету споживчої кооперації України!

Перше місце серед магістерських робіт зайняла робота Ігнатенко Вікторії Юріївни на тему “Формування і використання фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування”, науковий керівник професор, к.е.н. Косаріна В.П.

Друге місце - Гришко Наталії Іванівни на тему “Фінансове управління інноваційним процесом в регіоні”, науковий керівник професор, к.е.н. Косаріна В.П.

Перше місце серед дипломних робіт зайняла робота Ковальчук Олени Валеріївни на тему “Фінансовий стан підприємства та шляхи його покращення”, науковий керівник ст.викладач Нартова І.В.

Спеціальною відзнакою у номінації “Застосування найбільш оригінальної методики дослідження” відмічено випускову магістерську роботу Дуди Марини Олександрівни на тему “Інвестиційний ринок України: стан та перспективи розвитку”, науковий керівник доцент, к.е.н. Скибенко С.Т. 

Вітаємо наших переможців !!!

          

На адресу університету прийшов лист подяки від Голови Правління ЗАТ СК "Залізничні шляхи" пані В.В. Матковської.