Увага! Долучайтеся до обговорення освітніх програм спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

          

Результати опитування здобувачів вищої освіти зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» щодо якості освітньої програми та якості освітнього процесу у ІІ семестрі 2020 - 2021 навчального року

Оцінювання наведених критеріїв-тверджень здійснювалося за п’ятибальною шкалою, де:
«1» – незадовільно, «5» – відмінно.

Результати опитування здобувачів вищої освіти 1-го курсу зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування освітніх програм «Фінанси, банківська справа та страхування», «Фінанси і кредит» щодо якості освітньої програми та якості освітнього процесу у ІІ семестрі 2020 - 2021 навчального року

Оцінювання наведених критеріїв-тверджень здійснювалося за п’ятибальною шкалою, де:
«1» – незадовільно, «5» – відмінно.

          

Увага!

Шановні студенти, випускники, викладачі, роботодавці!

Долучайтеся до обговорення освітніх програм спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Електронна адреса для надання пропозицій, коментарів, зауважень fbi@puet.edu.ua

Дата закінчення внесення пропозицій - 02.03.2021

ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ (КОРОТКИЙ ЦИКЛ) ВИЩОЇ ОСВІТИ – МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Фінанси банківська справа та страхування» Початкового рівня (короткого циклу)

Пропозиції та зауваження стейкхолдерів (студентів, випускників, викладачів, роботодавців) щодо вдосконалення освітньо-професійної програми початкового рівня вищої освіти за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" у ПУЕТ

ПЕРШИЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ – БАКАЛАВР

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Фінанси банківська справа та страхування» Першогого рівня вищої освіти

Пропозиції та зауваження стейкхолдерів (студентів, випускників, викладачів, роботодавців) щодо вдосконалення освітньо-професійної програми "Фінанси, банківська справа та страхування" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" у ПУЕТ

ДРУГИЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ – МАГІСТР

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Фінанси банківська справа та страхування» Другого рівня вищої освіти

Пропозиції та зауваження стейкхолдерів (студентів, випускників, викладачів, роботодавців) щодо вдосконалення освітньо-професійної програми "Фінанси і кредит" другого рівня вищої освіти за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" у ПУЕТ

          

 

Результати опитування здобувачів вищої освіти 1-го курсу зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування освітніх програм «Фінанси, банківська справа та страхування», «Фінанси і кредит» щодо якості освітньої програми та якості освітнього процесу
у І семестрі 2020 - 2021 навчального року

Оцінювання наведених критеріїв-тверджень здійснювалося за п’ятибальною шкалою, де:

«1» – незадовільно, «5» – відмінно.

Дякуємо за відповіді! Ми працюємо для Вас та прагнемо якісного вдосконалення процесу Вашого навчання!

          

 

Результати опитування бакалаврів освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» щодо якості освітньої програми та якості освітнього процесу у І семестрі 2020 - 2021 навчального року
у І семестрі 2020 – 2021н.р

          

 

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ бакалаврів освітньої програми «Фінанси і кредит» щодо якості освітньої програми та якості освітнього процесу
у І семестрі 2020 – 2021н.р

          

Завершилося громадське обговорення освітньо-професійних програм спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»:

Щиро дякуємо нашим стейкхолдерам за проявлений інтерес, активну участь в обговоренні програм та цінні рекомендації. Висловлюємо велику подяку рецензентам:

Висловлені Вами зауваження та пропозиції враховано при затвердженні освітньо-професійних програм спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Сподіваємось на подальшу плідну співпрацю!

          

Шановні студенти випускники, викладачі та фахівці-практики у галузі фінансів, банківської справи та страхування!

З метою підготовки висококваліфікованих фахівців за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" кафедра фінансів та банківської справи ПУЕТ запрошує вас долучитися до опитування щодо структури й наповнення освітньо-професійних програм (ОПП) за кожним рівнем вищої освіти (молодший бакалавр, бакалавр, магістр). Ваша думка дуже важлива, оскільки вона надасть нам змогу сформувати сучасні унікальні навчальні плани.

Для проходження опитування просимо Вас ознайомитися із ОПП та заповнити анкету за посиланнями після кожної ОПП.

ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ (КОРОТКИЙ ЦИКЛ) ВИЩОЇ ОСВІТИ – МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР

Освітньо-професійна програма "Фінанси, банківська справа та страхування" початкового рівня вищої освіти

Пропозиції та зауваження стейкхолдерів (студентів, випускників, викладачів, роботодавців) щодо вдосконалення освітньо-професійної програми початкового рівня вищої освіти за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" у ПУЕТ

ПЕРШИЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ – БАКАЛАВР

Освітньо-професійна програма "Фінанси, банківська справа та страхування" першого рівня вищої освіти

Пропозиції та зауваження стейкхолдерів (студентів, випускників, викладачів, роботодавців) щодо вдосконалення освітньо-професійної програми "Фінанси, банківська справа та страхування" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" у ПУЕТ

Освітньо-професійна програма "Фінанси і кредит" першого рівня вищої освіти

Пропозиції та зауваження стейкхолдерів (студентів, випускників, викладачів, роботодавців) щодо вдосконалення освітньо-професійної програми "Фінанси і кредит" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" у ПУЕТ

ДРУГИЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ – МАГІСТР

Освітньо-професійна програма "Фінанси і кредит" другого рівня вищої освіти

Пропозиції та зауваження стейкхолдерів (студентів, випускників, викладачів, роботодавців) щодо вдосконалення освітньо-професійної програми "Фінанси і кредит" другого рівня вищої освіти за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" у ПУЕТ

          

Анкетування стейкхолдерів

Анкета опитування студентів щодо покращення якості підготовки за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» у ПУЕТ

Анкета опитування випускників спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування

Анкета вивчення думки роботодавців стосовно задоволеності якістю освітніх програм спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» у ПУЕТ

          

Моніторинг результатів анкетування

Результати опитування студентів спеціальності  072 Фінанси, банківська справа та страхування освітнього ступеня бакалавра щодо якості надання освітніх послуг
за освітніми програмами
«Фінанси, банківська справа та страхування», «Фінанси і кредит»

Результати опитування розглянуто на засіданні кафедри фінансів та банківської справи (протокол № 1 від 31.08.2020 р.).

Отримані результати опитування кафедра використає для вдосконалення та покращення якості надання освітніх послуг у підготовці фахівців спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування освітніх програм «Фінанси, банківська справа та страхування», «Фінанси і кредит»

Дякуємо за активну участь у нашому опитуванні!
Ваша думка важлива для нас, оскільки прагнемо вдосконалення процесу Вашого навчання!