Навчально-методичне забезпечення спеціальності
072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

          

Початковий (короткий) цикл вищої освіти (молодший бакалавр)

Бізнес-етика та ділові комунікації

Вступ до фаху

Гроші та грошово-кредитна політика

Економічна теорія, мікро- та макроекономіка

Економетрика

Інвестування

Іноземна мова

Методика пошуку та обробки інформації у сфері фінансів

Міжнародні фінанси

Моделі і технології фінансово-економічних процесів

Основи оподаткування бізнесу

Основи фінансів

Платіжні системи

Податки та соціальне забезпечення

Публічні фінанси

Самоменеджмент і тайм-менеджмент

Університетська освіта

Філософія

Філософія

Фінанси домогосподарств

Фінансова статистика

Цифрові фінанси

Атестаційний екзамен

          

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Міжнародні фінанси

Основи фінансів

Платіжні системи

Податки та соціальне забезпечення

Фінанси малого бізнесу

Фінансова статистика

Архів

          

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Банківський менеджмент

Бюджетна політика та управління фінансами

Методологія та організація наукових досліджень

Податковий менеджмент

Проектування інформаційних систем в сфері ФБСС

Ринок фінансових послуг

Страховий менеджмент

Управління фінансовою санацією підприємства

Фінансове планування і прогнозування

Фінансовий контролінг

Фінансовий менеджмент

          

Архів