Навчально-методичне забезпечення спеціальності
072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

          

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Аналіз банківської діяльності

Банківська справа

Банківське регулювання та нагляд

Бізнес-етика та ділові комунікації

Вступ до фаху

Гроші та грошово-кредитна політика

Інвестування

Інститути міжнародного страхового ринку

Корпоративні фінанси

Методика пошуку та обробки інформації у сфері фінансів

Міжнародні розрахунки та валютні операції

Міжнародні фінанси

Місцеві фінанси

Основи кредитної діяльності

Основи оцінки вартості підприємств

Основи фінансів

Оцінка вартості нерухомості

Податки та соціальне забезпечення

Проектний аналіз

Публічні фінанси

Страхові послуги

Страхування

Фандрайзинг

Фінанси домогосподарств

Фінанси малого бізнесу

Фінанси підприємств

Фінансова статистика

Фінансовий аналіз

Фінансовий ринок та фінансові інститути

Цифрові фінанси

Проектний аналіз

Фінанси, гроші та кредит

          

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Банківський менеджмент

Бюджетна політика та управління фінансами

Методологія та організація наукових досліджень

Податковий менеджмент

Проектування інформаційних систем в сфері ФБСС

Ринок фінансових послуг

Страховий менеджмент

Управління фінансовою санацією підприємства

Фінансове планування і прогнозування

Фінансовий контролінг

Фінансовий менеджмент

          

Архів